Untold

Personvern

Personvernerklæringen vår gir deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har. Podkast Norge AS er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. En personopplysning regnes som en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Opplysninger vi lagrer

For å gi deg tilgang til eksklusivt innhold innhenter vi informasjon fra Apple og Google om hvilket abonnement du har. Vi innhenter ikke betalingsinformasjon, som kortnummer, faktureringsinformasjon og betalingsmetode. Denne informasjonen ligger kun hos Apple eller Google.

Når du er i kontakt med oss, for eksempel ved å fylle inn et skjema, kontakter kundeservice, deltar i undersøkelser, eller har dialog med oss lagrer vi vår korrespondanse. ‍ Når du bruker våre tjenester, og oppretter en konto, gir du typisk fra deg noen opplysninger: Vi innhenter kontaktinformasjon fra Apple eller Google for å opprette en konto. Denne kontaktinformasjonen innebærer navn og epostadresse, og hentes med ditt samtykke.

Opplysninger som samles inn om deg

Ved å bruke våre tjenester, trenger vi å samle inn noen opplysninger for å gi deg en god brukeropplevelse, og informasjon om hvordan tjenesten benyttes.

Vi lagrer teknisk informasjon, som hvilken enhet du benytter, hvilket operativsystem som kjører, når du logger inn og ut av kontoen, om du er online/offline, om du benytter wifi/mobildata, hvordan du klikker og navigerer på plattformen.

Vi lagrer tjenesteinformasjon, som innebærer informasjon om hvordan du bruker vår tjeneste: Hva du lytter på, hvilke podkaster du søker etter, laster ned og følger. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere din aktivitet på vår app. Dette gjør vi for å kunne levere riktig innhold til deg som lytter. I tillegg samler vi inn krasjdata, som er koblet til deg som bruker. Denne dataen bruker vi til å rette feil i tjenestene våre.

Slik bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

For å etablere og administrere ditt kundeforhold. For dette formålet bruker vi typisk kontaktinformasjon, abonnementsinformasjon og kommunikasjon. For å kunne levere våre tjenester, bruker vi typisk teknisk informasjon. For å analysere og forbedre våre tjenester og din brukeropplevelse, bruker vi typisk teknisk informasjon og tjenesteinformasjon. For å markedsføre våre produkter og tjenester. For dette formålet bruker vi typisk kontaktinformasjon, teknisk informasjon og tjenesteinformasjon. Det rettslige grunnlaget for formål 1 og 2 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Det rettslige grunnlaget for formål 3 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling. Det rettslige grunnlaget for formål 4 er vår legitime interesse i å kommunisere tilbud til deg, eller ditt samtykke, som er nærmere beskrevet under Markedsføring. Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål eller for å håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå.

Markedsføring

Vi vil til en hver tid drive vår markedsføring i samsvar med gjeldende lov. Her er en oversikt over hvordan vi typisk driver markedsføring:

Pr. SMS/epost: Vi kan sende deg nyhetsbrev, tilbud, invitasjoner til arrangementer og annen markedsføring om vi har et eksisterende kundeforhold til deg og så fremt markedsføringen gjelder varer og tjenester tilsvarende vårt kundeforhold.

Pr. telefon: Vi kan kontakte deg for tilbud, invitasjoner til arrangementer og annen markedsføring så fremt du ikke har reservert deg hos oss eller i Reservasjonsregisteret.

På nettsider/sosiale medier: Vi kan vise deg annonser, invitasjoner til arrangementer og annen markedsføring på våre nettsteder, andres nettsteder og på sosiale medier, så fremt vi har gitt deg god informasjon om det og gitt deg muligheten til å si nei.

Du kan gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.

Deling av opplysningene dine

Vi deler opplysningene med leverandører vi bruker. Vi vil inngå avtaler med disse for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæring.

Vi deler også opplysningene med andre selskap i vårt konsern i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål. Vi kan overføre opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte og at ingen overføring skjer uten et lovlig overføringsgrunnlag i henhold til GDPR.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker følgende kriterier for å avgjøre når vi skal slette opplysningene dine:

Vi lagrer opplysningene dine frem til du eventuell avslutter ditt forhold til oss og etterspør sletting av dine opplysninger. Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en bruker hos oss.

Untold
support@untold.app
Behrens gate 7
Oslo
©2022 Untold