Untold

Brukervilkår

Disse generelle vilkårene ("Brukervilkår") gjelder for bruk av Podkast Norges abonnementstjeneste tilgjengelig Untold ("Appen").

1. Generelt

1.1 Abonnementstjenesten for podkaster ("Tjenesten") tilbys av Podkast Norge AS (org.nr. 928 486 044) ("Podkast Norge" eller "Vi"), et norsk selskap som blant annet tilbyr distribusjon av podkaster.

1.2 Tjenesten er en abonnementstjeneste der du som bruker ("Brukeren" eller "Du") kan lytte til og de podkaster som til enhver tid er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten.

2. Aksept av brukervilkår

2.1 De Generelle Vilkårene regulerer din bruk av Tjenesten. Ved å logge deg inn i tjenesten ved registrering av brukerkonto godtar du, og er bundet av, de Generelle Vilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese disse Generelle Vilkårene nøye før du tar Tjenesten i bruk.

2.2 Podkast Norge forbeholder seg retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Generelle Vilkårene. Dersom endringer gjøres vil vi sende deg oppdaterte Generelle Vilkår på den e-postadressen du har oppgitt ved opprettelse av brukerkonto i god tid før de trer i kraft. Ved vesentlige endringer gis Brukeren rett til å si opp abonnementet med umiddelbar virkning.

2.3 De til enhver tid gjeldende Generelle Vilkår, samt vår personvernerklæring, er tilgjengelige på Nettsiden (www.untold.app/privacy-policy)

3. Bruk av tjenesten

3.1 For å benytte Tjenesten må Brukeren registrere en personlig brukerkonto. Dette krever at du: (i) er 18 år eller eldre (med mindre du er representert av en forelder eller annen formynder), (ii) oppgir fullstendig og korrekt informasjon, om personen som skal representeres i registreringen, herunder gyldig betalingsinformasjon, og (iii) oppdaterer registrert informasjon ved endringer i de registrerte opplysningene.

3.2 Brukeren gis en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å benytte Tjenesten i henhold til de Generelle Vilkårene. Bruksretten gjelder kun for private og personlige formål, og Brukeren skal ikke dele sin innloggingsdetaljer med andre, benytte Tjenesten for offentlig avspilling eller legge ut innhold fra Tjenesten på internett eller sosiale medier uten tillatelse.

3.3 Brukeren er selv ansvarlig for nødvendig internettforbindelse og for utstyret du bruker Tjenesten på.

3.4 Dersom Brukeren avdekker feil ved Tjenesten eller andre forhold ved Tjenesten som Podkast Norge bør være oppmerksom på, oppfordres Brukeren til å kontakte Podkast Norge på support@untold.app.

4. Podkast Norges ansvar

4.1 Podkast Norge plikter å gi Brukeren tilgang til Tjenesten via Nettsiden og Appen mot Brukerens vederlag slik det fremgår av punkt 6.

4.2 Podkast Norge tilstreber å til enhver tid utføre Tjenesten på en profesjonell måte og skal søke å holde Tjenesten i drift til enhver tid. Imidlertid må Podkast Norge av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten, og Tjenesten kan også være nede som følger av uforutsette driftsproblemer eller andre forhold. I disse periodene vil Tjenesten kunne være utilgjengelig. Podkast Norge kommer i den grad det er mulig til å informere deg om slike avbrudd. Dersom Tjenesten er nede eller ikke fungerer over en lenger periode, har Brukeren rett til et forholdsmessig prisavslag.

4.3 Podkast Norge gir ingen garanti for at informasjon gitt av Podkast Norge eller av tredjeparter på Nettsiden eller Appen (inkludert statistikk) til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

4.4 Nettsiden og Appen kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Disse lenkene er bare gitt for å gjøre det enklere for deg som bruker. Podkast Norge fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

4.5 Podkast Norge har rett til oppdatere og endre podkastsortimentet i Tjenesten uten forutgående varsling til Brukeren. 5.6 Erstatning for kontraktsbrudd skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den andre parten er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

5. Betaling

5.1 Tjenesten tilbys ved ulike typer abonnement og betalingsmåter. Ved prisøkning utover normal prisstigning gis Brukeren varsel minst én måned i forveien.

5.2 Samtlige abonnementer løper fra det tidspunktet Brukeren aktiverer det, og fornyes automatisk frem til det sies opp.

5.3 Podkast Norge trekker betaling fra Brukerens bankkort forskuddsvis for den perioden valgt abonnement varer.

6. Avslutning

6.1 Brukeren kan si opp abonnementet når som helst via Nettsiden. Oppsigelsen vil gjelde fra utløpet av perioden Brukeren har forhåndsbetalt.

6.2 Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Generelle Vilkårene forbeholder Podkast Norge seg retten til å stenge eller suspendere din brukerkonto med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Podkast Norge sende deg en orientering om dette på den e-postadressen du har oppgitt ved opprettelsen av brukerkonto. I slike tilfeller kan Podkast Norge også nekte deg å opprette en ny brukerkonto.

7. Immaterielle rettigheter

7.1 Podkast Norge eier alle immaterielle rettigheter til Tjenesten.

7.2 Ved å benytte deg av Tjenesten får du ikke eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i Tjenesten. Varemerker, logoer, domenenavn og andre lignende tegn eller symboler som vises på Podkast Norges nettsider eller som en del av Tjenesten tilhører Podkast Norge.

8. Angrerett

8.1 Ved kjøp av Tjenesten har Brukeren angrerett i tråd med angrerettloven. Dette innebærer at Brukeren har rett til å gå fra abonnementet innen 14 dager etter kjøpet. Dersom Brukeren har gitt en uttrykkelig anmodning om å påbegynne leveringen av Tjenesten før angrefristens utløp, kan Podkast Norge kreve betaling for den del av Tjenesten som er mottatt frem til Brukeren gjorde angreretten gjeldende.

8.2 Dersom Brukeren ønsker å benytte seg av angreretten skal Brukeren gi beskjed om dette per e-post: support@untold.app.

9. Overdragelse

9.1 Podkast Norge har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter disse Generelle Vilkårene til tredjepart. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter disse Generelle Vilkår med mindre Podkast Norge har gitt forutgående skriftlig samtykke

10. Support og kontaktinformasjon

10.1 Dersom du har spørsmål til Tjenesten eller behov for support er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss på support@untold.app.

11. Lovvalg og tvisteløsning

11.1 Disse Generelle Vilkår er underlagt, og skal tolkes i henhold, til norsk lov.

11.2 Ved en eventuell tvist har Brukeren rett til å henvende seg til Forbrukertvistutvalget forutsatt at saken oppfyller Forbrukertvistutvalgets materielle krav til behandling.

11.3 EU-kommisjonen har en plattform for tvisteløsning utenfor domstol til Brukerens disposisjon. Plattformen for tvisteløsning finner på den eksterne lenken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.4 Brukeren har alltid rett til å henvende seg til en alminnelig norsk domstol for tvisteløsning.